دانلود رایگان پرسشنامه عملکرد آموزشی زندی

دانلود رایگان سوالات استخدامی بانک توسعه صادرات ایران با جواب
رایگان

دانلود پرسشنامه عملکرد آموزشی زندی ارائه شده به صورت کامل و دقیق با فرمت word که قابلیت ویرایش و استفاده در پایان نامه های دانشجویی و تحقیقاتی، پژوهشی و ارزیابی را دارد و در اختیار شما قرار گرفته است.

تعداد سوالات:
25
تعداد صفحات:
7
نمره گذاری:
دارد
روایی:
دارد
اعتبار:
دارد
نویسنده:
زندی
سال ساخت:
1392
موارد استفاده:
پژوهش، ارزیابی
نوع فایل:
Word

معرفی پرسشنامه عملکرد آموزشی زندی

منظور از عملکرد آموزشی، کلیه فعالیت هایی است که معلم در راستای ارتقا و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، از خود بروز می دهد. عملکرد آموزشی را به معنای کارآیی یا بازده آموزشی نیز تعریف کرده اند. منظور از عملکرد آموزشی معلم تاثیر او در به وجود آوردن بعضی رفتارها در شاگرد است که به صورت هدف های تربیتی درآمده اند.

عملکرد آموزشی به فعاليت هايی گفته می شود كه با هدف آسان ساختن يادگيری از سوی معلم طرح ريزی ی شود و بين آموزگار و يك يا چند يادگيرنده به صورت كنش متقابل جريان می يابد. حال با پرسشنامه عملکرد آموزشی زندی امکان اندازه گیری این مولفه میسر شده است.

این پرسشنامه در سال 1392 توسط زندی ساخته شده است.

پرسشنامه عملکرد آموزشی به سنجش نوع عملکرد آموزشی معلم در راستای ارتقای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می پردازد.

این پرسشنامه دارای 25 سوال است و جواب هر سوال به صورت عالی، مطلوب، قابل قبلو، رو به بهبود می باشد.

پرسشنامه عملکرد آموزشی زندی دارای روایی و اعتبار و نمره گذاری نیز می باشد.

دریافت رایگان پرسشنامه عملکرد آموزشی زندی