دانلود رایگان پرسشنامه نیازهای اساسی گلاسر

دانلود رایگان سوالات استخدامی بانک توسعه صادرات ایران با جواب
رایگان

دانلود پرسشنامه نیازهای اساسی گلاسر ارائه شده به صورت کامل و دقیق با فرمت word که قابلیت ویرایش و استفاده در پایان نامه های دانشجویی و تحقیقاتی، پژوهشی و ارزیابی را دارد و در اختیار شما قرار گرفته است.

تعداد سوالات:
25
تعداد صفحات:
8
تعداد مولفه:
5
مقیاس:
لیکرت پنج درجه ای
نمره گذاری:
دارد
روایی:
دارد
اعتبار:
دارد
نویسنده:
ویلیام گلاسر
سال ساخت:
1995
موارد استفاده:
پژوهش، ارزیابی
نوع فایل:
Word

معرفی پرسشنامه نیازهای اساسی گلاسر

این پرسشنامه را گلاسر در سال 1995 طراحی و ساخته است.

این پرسشنامه به منظور ارزیابی نیاز های اساسی ساخته شده است.

پرسشنامه نیاز های اساسی گلاسر دارای 25 سوال و 5 مولفه می باشد؛ 5 مولفه ی این پرسشنامه شامل:

  • حوزه نیاز به بقا
  • عشق و تعلق خاطر
  • استقلال و اراده
  • خودشکوفایی
  • آزادی و تفریح می باشند.

این پرسشنامه دارایی روایی و پایایی و نمره گذاری است و اعتبار این پرسشنامه در ایران نیز تایید شده است.

یکی از روان شناسان تاثیر گذار در حوزه ی واقعیت درمانی، ویلیام گلاسر می باشد. گلاسر به طور گسترده ای بر روی موضوعات مختلفی همچون رویارویی با واقعیت و مسئولیت پذیر بودن و توانایی پذیرش هر آنچه که برای ما اتفاق می افتد، کار کرده است. گلاسر نظریه های خوبی را در زمینه ی واقعیت درمانی و شناخت و مبحث انتخاب ها تدوین کرده است.

به غیر از نیاز به غذا و داشتن سر چناه و پوشاک که جز نیاز های اولیه برای هر نسانی هستند، همه ی انسان ها یک سری نیاز های اسای و مهم دارند؛ نیاز هایی که باید در انسان ها برآورده شود و در غیر این صورت و عدم برآورده شدن این خواسته ها و نیاز ها ممکن است که انسان ها متوجه زیان ها و تاثیرات منفی ای بشوند.

انواع نیاز های اساسی

چندین نیاز اساسی مهم وجود دارد که در هر همه ی انسان ها مشترک است و گلاسر به خوبی بر روی این نیاز ها کار کرده است.

  1. از اولین این نیاز ها، نیاز به عشق و تعلق خاطر است؛ انسان به عنوان موجودی که در اجتماع زندگی می کند و نیاز به عشق و محبت و صمیمت دارد، مایل به دریافت عشق و علاقه از جانب دیگران است و دوست دارد که در جمع دوستان و خانواده و ... محبت و صمیمیت دریافت کند.
  2. نیاز به بقا دیگر نیاز اساسی در انسان است. در خصوص این نیاز و خواسته انسانی، افراد ممکن است که جانب احتیاط را در هر حوزه ای رعایت کنند و بر اساس عقل و محافظه کاری در امور مختلفی که ابعاد مختلف زندگی را هم در برمی گیرند، پیش روند. نیاز جنسی نیز در دسته ی نیاز های اساسی و نیاز به بقا قرار می گیرد.
  3. داشتن استقلال عمل و اراده و آزادی از دیگر نیاز های اساسی در انسان است. نیازی که برای هر انسانی لازم است. نیاز به تصمیم گیری به صورت مستقل، داشتن اراده در گرفتن تصمیمات مختلف بخشی از این نیاز است.
  4. احساس افتخار، داشتن کنترل و تسلط بر روی امور، داشتن نفوذ و تاثیر گذاری در زمینه ی نیاز به احساس قدرت و خودشکوفایی تلقی می شود
  5. در نهایت نیاز به تفریح و سرگرمی و شوخ طبعی و معاشرت با دیگران در زمره ی نیاز به تفریح در حوزه ی نیاز های اساسی در انسان است.

برای ارزیابی نیاز های اساسی در خود و یا دیگران می توانید از این پرسشنامه معتبر که دارای روایی و پایایی بالا هم هست استفاده کنید.

دریافت رایگان پرسشنامه نیازهای اساسی گلاسر