دانلود رایگان پرسشنامه درگیری شغلی کانونگو (JIQ)

دانلود رایگان سوالات استخدامی بانک توسعه صادرات ایران با جواب
رایگان

دانلود پرسشنامه درگیری شغلی کانونگو (JIQ) ارائه شده به صورت کامل و دقیق با فرمت word که قابلیت ویرایش و استفاده در پایان نامه های دانشجویی و تحقیقاتی، پژوهشی و ارزیابی را دارد و در اختیار شما قرار گرفته است.

تعداد سوالات:
10
تعداد صفحات:
8
مقیاس:
لیکرت پنج درجه ای
نمره گذاری:
دارد
روایی:
دارد
اعتبار:
دارد
نویسنده:
کانونگو
سال ساخت:
1982
موارد استفاده:
پژوهش، ارزیابی
نوع فایل:
Word

درگیری شغلی

درگیری شغلی درجه­ ای است که فرد به صورت فعال در کارش درگیر می شود و تصویری از مشارکت فعال یک فرد در کارش را نمایان می سازد (لامبرت و همکاران، 2011). به عبارت دیگر درگیری شغلی متشکل از سطوح روان شناختی مرتبط با کار است که منجر به پیوند شناختی اعضاء با سازمان می شود.

معرفی پرسشنامه درگیری شغلی کانونگو (JIQ) 

این پرسشنامه در سال 1982 توسط کانونگو ساخته شده است.

پرسشنامه JIQ به سنجش میزان درگیر بودن فرد در شغلش می پردازد.

این پرسشنامه دارای 10 سوال است و جواب  هر سوال به صورت طیف لیکرت پنج درجه ای از خیلی کم تا خیلی زیاد می باشد.

همچنین پرسشنامه درگیری شغلی کانونگو دارای روایی و اعتبار و نمره گذاری نیز می باشد.

دریافت رایگان پرسشنامه درگیری شغلی کانونگو (JIQ)