دانلود رایگان پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا

دانلود رایگان سوالات استخدامی بانک توسعه صادرات ایران با جواب
رایگان

دانلود پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا ارائه شده به صورت کامل و دقیق با فرمت word که قابلیت ویرایش و استفاده در پایان نامه های دانشجویی و تحقیقاتی، پژوهشی و ارزیابی را دارد و در اختیار شما قرار گرفته است.

تعداد سوالات:
15
تعداد صفحات:
2
تعداد مولفه:
5
مقیاس:
لیکرت پنج درجه ای
نمره گذاری:
دارد
روایی:
دارد
اعتبار:
دارد
نویسنده:
اسپریتزر و میشرا
سال ساخت:
موارد استفاده:
پژوهش، ارزیابی
نوع فایل:
PDF

معرفی پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا

این پرسشنامه توسط اسپریتزر و میشرا ساخته شده است.

هدف این پرسشنامه سنجش توانمندسازی روانشناختی کارکنان در سازمان در پنج بعد زیر است:

  • شایستگی (3-1)
  • ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری (6-4)
  • ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری (7-9)
  • ﻣﻌنی دار ﺑﻮدن (12-10)
  • اﻋﺘﻤﺎد (15-13)

 

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا دارای 15 سوال است که جواب هر سوال به صورت لیکرت پنج درجه ای از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم می باشد.

همچنین این پرسشنامه دارای روایی و اعتبار است.

دریافت رایگان پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا