دانلود رایگان مقیاس کنترل درونی و بیرونی راتر (RLOC)

دانلود رایگان سوالات استخدامی بانک توسعه صادرات ایران با جواب
رایگان

دانلود مقیاس کنترل درونی و بیرونی راتر (RLOC) ارائه شده به صورت کامل و دقیق با فرمت word که قابلیت ویرایش و استفاده در پایان نامه های دانشجویی و تحقیقاتی، پژوهشی و ارزیابی را دارد و در اختیار شما قرار گرفته است.

تعداد سوالات:
29
تعداد صفحات:
11
روایی:
دارد
اعتبار:
دارد
نمره گذاری:
دارد
نویسنده:
جولیان بوت راتر
سال ساخت:
1966
موارد استفاده:
پژوهش، ارزیابی
نوع فایل:
Word

کنترل درونی و بیرونی

در روانشناسی، کانون کنترل آن است که افراد کنترل رویدادهای زندگی و نتایج آن را به وسیله خودشان باور داشته باشند یا در مقابل آن را به نیروهای خارجی فراتر از کنترل خود نسبت دهند، که این موضوع در سال 1954 توسط راتر گفته شد.

 کانون کنترل می‌تواند درونی (باور به اینکه زندگی فرد می‌تواند به وسیله خودش کنترل شود) یا بیرونی (باور مبتنی بر کنترل زندگی توسط عوامل بیرونی از قبیل شانس، سرنوشت، اعمال دیگران که خارج از محدوده کنترل خود فرد است) باشد.

افراد با کانون کنترل درونی، رویدادهای زندگی را عمدتاً ناشی از اقدامات فردی خود می‌دانند.

در مقابل افراد با کانون کنترل بیرونی، عوامل بیرونی همچون سطح دشواری امتحان یا معلم را سرزنش یا تحسین می‌کنند.

 

معرفی مقیاس کنترل درونی و و بیرونی راتر (RLOC)

این پرسشنامه توسط جولیان بوت راتر در سال 1966 تدوین شد.

پرسشنامه RLOC با هدف شناسایی کنترل درونی و بیرونی و میزان انتظارات افراد از آن تدوین شد.

پرسشنامه منبع کنترل راتر دارای 29 سوال است که هر سوال دو جواب دارد.

راتر 23 سوال این پرسشنامه با هدف میزان انتظار فرد درباره منبع کنترل و 6 سوال دیگر را با هدف منحرف کردن آزمون دهنده از محتوای آزمون تدوین کرده است.

همچنین این پرسشنامه دارای روایی و اعتبار است.

دریافت رایگان مقیاس کنترل درونی و بیرونی راتر (RLOC)