دانلود رایگان پرسشنامه خوش بينی - بدبينی

دانلود رایگان سوالات استخدامی بانک توسعه صادرات ایران با جواب
رایگان

دانلود پرسشنامه خوش بينی - بدبينی ارائه شده به صورت کامل و دقیق با فرمت word که قابلیت ویرایش و استفاده در پایان نامه های دانشجویی و تحقیقاتی، پژوهشی و ارزیابی را دارد و در اختیار شما قرار گرفته است.

تعداد سوالات:
16
تعداد صفحات:
4
مقیاس:
لیکرت شش درجه ای
موارد استفاده:
پژوهش، ارزیابی
نوع فایل:
PDF

معرفی پرسشنامه خوش بينی - بدبينی

این پرسشنامه در یک در تحقیقی با هدف بررسی تاثیر خوش بینی و بدبینی بر سلامت عمومی در دانشجویان گروه اکثریت و اقلیت قومی و مذهبی مورد استفاده قرار گرفت. در این پرسشنامه خوش بینی و بدبینی افراد مورد بررسی قرار می گیرد.

در این پرسشنامه 16 سوال مطرح شده است و افراد باید به سوالات به صورت روش بسته پاسخ جواب دهند.

پرسشنامه خوش بينی - بدبينی دارای روایی و پایایی می باشد.

دیدگاه خود به جهان و دنیا و اطرافیانتان چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا نسب به هرچیزی در زندگی در ابتدا دیدی مثبت دارید و یا از همان ابتدا هرچیزی را با دید منفی نگاه می کنید؟ به نظر خودتان، نظریاتی که در مورد چیز های مختلف دارید، تا چه اندازه درست و واقع بینانه می باشد؟ یکی از مسائلی که همیشه در رابطه با دیدگاه افراد مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد، مسئله ی خوش بین بودن و یا بد بین بودن در آن ها می باشد. واقعیت این است که این دو مولفه یعنی خوش بینی و بد بینی دقیقا نقطه ی مقابل یکدیگر قرار می گیرند و اگر این دو مورد را در یک پیوستار قرار دهیم، یکی از این موارد یک سر پیوستار و دیگری آن سوی دیگر پیوستار قرار می گیرد.

خوش بینی چیست؟

اگر چالش ها و سختی های زندگی را به چشم یک فرصت می بینید، احتمالا شما هم فردی خوش بین هستید. افراد خوش بین عموما دیدگاهی مثبت و روشن به زندگی دارند. این افراد حتی در صورت سختی و تجربه ی مشکلات به این موارد به چشم یک فرصت نگاه می کنند و سعی می کنند با دیدی مثبت به ابعاد مختلف این قضیه نگاه کنند. در واقع خوش بین ها همیشه نیمه پر لیوان را می بینند.

بدبینی چیست؟

به صورت کلی بدبین ها افرادی هستند که به جنبه منفی هرچیزی توجه می کنند و ادراک آنان از هر چیزی کاملا منفی بوده و این افراد به گونه ای نا امیدانه و دیدگاهی پر از یاس به مسائل نگاه می کنند. این افراد ممکن است از هر چیزی خیلی زود دلسرد شوند. افراد بدبین به جای حل مشکلات احتمالا همیشه به دنبال یک مقصر می گردند. آن ها هرگز به شکست ها و عواملی که موجب عدم موفقیتشان می شود، دیدگاهی واقع بینانه ندارند.

یک مثال بارز برای خوش بینی می تواند این مورد باشد، خود را جای یک مادر تصور کنید، فرزند شما در یک ساعت مشخص از خانه خارج می شود و در یک ساعت مشخص هم به خانه باز می گردد. اما در یک روز به جای اینکه سر ساعت مقرر به خانه بر گردد دو ساعت تر می رسد. در این تایم این مادر چگونه فکر می کند؟ ممکن است بگوید فرزند من احتمالا در ترافیک شدیدی مانده که دیر تر به خانه رسیده است و یا ممکن است بگوید، نکند که فرزند من تصادف کرده که اینقدر دیر رسیده است. این دو دیدگاه مختلف از خوش بینی و بدبینی می باشد.

در صورت تمایل به ارزیابی خوش بینی و بدبینی می توانید از این پرسشنامه استفاده کنید.

دریافت رایگان پرسشنامه خوش بينی - بدبينی