دانلود رایگان پرسشنامه مهارت های برنامه ریزی درسی معلمان افشین

دانلود رایگان سوالات استخدامی بانک توسعه صادرات ایران با جواب
رایگان

دانلود پرسشنامه مهارت های برنامه ریزی درسی معلمان افشین ارائه شده به صورت کامل و دقیق با فرمت word که قابلیت ویرایش و استفاده در پایان نامه های دانشجویی و تحقیقاتی، پژوهشی و ارزیابی را دارد و در اختیار شما قرار گرفته است.

تعداد سوالات:
27
تعداد صفحات:
7
مقیاس:
لیکرت پنج درجه ای
نمره گذاری:
دارد
روایی:
دارد
اعتبار:
دارد
نویسنده:
افشین
سال ساخت:
1393
موارد استفاده:
پژوهش، ارزیابی
نوع فایل:
Word

معرفی پرسشنامه مهارت های برنامه ریزی درسی معلمان 

برنامه ریزی درسی شامل سازماندهی یک سلسله فعالیت های یاددهی و یادگیری  به منظور ایحاد تغییرات مطلوب در رفتار یادگیرنده ها و ارزشیابی میزان تحقق این تغییرات است. بنابراین فرایند برنامه ریزی درسی شامل سازماندهی فعالیت ها و ارزشیابی می باشد و هدف آن ایجاد تغییرت مطلوب و محور آن یادگیرنده است.

این پرسشنامه در سال 1393 توسط افشین ساخته شده است.

پرسشنامه مهارت های برنامه ریزی درسی معلمان به منظور سنجش مهارت های برنامه ریزی درسی ساخته شده است.

این پرسشنامه دارای 27 سوال است و جواب هر سوال به صورت طیف لیکرت پنج درجه ای از خیلی زیاد تا خیلی کم می باشد. البته این پرسشنامه در ابتدا 48 سوال بود و سپس به 27 سوال تقلیل یافت.

همچنین پرسشنامه مهارت های برنامه ریزی درسی معلمان افشین دارای روایی و اعتبار و نمره گذاری نیز می باشد.

دریافت رایگان پرسشنامه مهارت های برنامه ریزی درسی معلمان افشین