دانلود رایگان پرسشنامه نگرش مذهبی گلریز و براهنی

دانلود رایگان سوالات استخدامی بانک توسعه صادرات ایران با جواب
رایگان

دانلود پرسشنامه نگرش مذهبی گلریز و براهنی ارائه شده به صورت کامل و دقیق با فرمت word که قابلیت ویرایش و استفاده در پایان نامه های دانشجویی و تحقیقاتی، پژوهشی و ارزیابی را دارد و در اختیار شما قرار گرفته است.

تعداد سوالات:
24
تعداد صفحات:
4
مقیاس:
لیکرت پنج درجه ای
نمره گذاری:
دارد
روایی:
دارد
اعتبار:
دارد
نویسنده:
گلریز و براهنی
سال ساخت:
1353
موارد استفاده:
پژوهش، ارزیابی
نوع فایل:
Word

معرفی پرسشنامه نگرش مذهبی گلریز و براهنی 

این پرسشنامه توسط گلریز و براهنی در سال 1353 ساخته شده است.

هدف از ساخت این پرسشنامه ارزیابی نگرش مذهبی افراد می باشد.

این پرسشنامه دارای 25 سوال است.

روایی و پایایی پرسشنامه نگرش مذهبی تایید شده است.

باور مجموعه اعتقاد و افکاری است که در ذهن ما وجود دارد؛ برخی باورها جمعی و برخی باورها فردی می باشد. افراد نسبت به باورهای خود احساس تعهد دارند و به نوعی در مسائل مختلف به باورهای خود پایبند می باشند. باور با نگرش متفاوت است.

نگرش یک روش کمابیش ثابت در فکر، احساس و عمل است؛ هر فردی دارای انواع مختلفی از نگرش ها است. نگرش های اجتماعی، نگرش های فردی، نگرش های مذهبی دسته ای از نگرش های هر فردی است. مولفه های مرتبط با نگرش شامل عقاید، احساسات، تمایلات رفتاری در زندگی شخصی و اجتماعی است

نگرش های مذهبی چیست؟

هر فردی دارای مجموعه عقاید و باورهایی است که به زندگی او جهت و هدف می دهند. باورها و نگرش های مذهبی یکی از مهم ترین باورهای هر فردی می باشد. باور و نگرش های مذهبی مجموعه باورهایی هستند که در ارتباط با خداوند، معنویات و اعتقاد به نیروی متعالی است.

نگرش های مذهبی یکی از مهم ترین متغیر هایی است که در حیطه روان شناسی دین، فلسفه، الهیات مورد بررسی قرار می گیرد. نگرش های مذهبی را اعتقادات یکپارچه، منسجم و توحیدی تعریف کرده اند که محوریت اصلی آن، خداوند، ارزش ها، اخلاقیات، آداب و رسوم و سنت است.

روان شناسی دین، به صورت تخصصی به مطالعه مذهب و نگرش های مذهبی  و پدیده های مذهبی با در نظر گرفتن، مفاهیم روان ناشی می پردازد. از نظر روان شناسان دینی، امور مذهبی با واقعیت  روان شناسی در ارتباط هستند و از یکدیگر تاثیر می گیرند و بر هم تاثیر می گذارند.

اعتقادات دینی و نگرش های مذهبی باعث می شود افراد با دیدگاه روشن و باز به بررسی مسائل مختلف بپردازند. نگرش های مذهبی زمینه را برای روشنگری و ذهنیت باز فراهم می کند و به افراد کمک می کنند موارد منطقی را از موارد غیر منطقی تشخیص دهند.
به وسیله باور های دینی و مذهبی می توان نیاز روح به عشق و جاودانگی را ارضا کرد و از این باورها به عنوان یک محافظ در برابر فشارهای روانی، مشکلات و تنش ها بهره جست.

اعتقاد به یک دین و مذهب خاص، در شکل گیری باورهای مذهبی تاثیر می گذارد. به عنوان نمونه، فردی که به دین اسلام گرایش دارد و مسلمان است، باورهای مذهبی متفاوتی نسبت به یک فرد مسیحی یا یهودی دارد. نگرش های مذهبی شما چگونه است؟ در صورتی که تمایل به ارزیابی نگرش های مذهبی داشتید، می توانید از پرسشنامه استاندارد و معتبر نگرش های مذهبی گلریز و براهنی استفاده کنید.

دریافت رایگان پرسشنامه نگرش مذهبی گلریز و براهنی