دانلود رایگان پرسشنامه هویت جمعی هزارجریبی و لهراسبی

دانلود رایگان سوالات استخدامی بانک توسعه صادرات ایران با جواب
رایگان

دانلود پرسشنامه هویت جمعی هزارجریبی و لهراسبی ارائه شده به صورت کامل و دقیق با فرمت word که قابلیت ویرایش و استفاده در پایان نامه های دانشجویی و تحقیقاتی، پژوهشی و ارزیابی را دارد و در اختیار شما قرار گرفته است.

تعداد سوالات:
30
تعداد صفحات:
7
تعداد مولفه:
3
مقیاس:
لیکرت پنج درجه ای
نمره گذاری:
دارد
روایی:
دارد
اعتبار:
دارد
نویسنده:
هزارجریبی و لهراسبی
سال ساخت:
1390
موارد استفاده:
پژوهش، ارزیابی
نوع فایل:
Word

هویت جمعی

هویت جمعی به عنوان حدی که فرد با یک گروه خاص اجتماعی، آمادگی خود را برای رفتار مطابق با شرایط عضویت گروهی اعلام می کند، در سطح گروهی تعریف می شود. و در نگاه کلان تر هویت جمعی احساس تعلق و همبستگی به یک جامعه است به گونه ای که عضو یک جامعه از سایر جوامع متمایز باشد و فرد در مقابل معیارها و ارزش های جامعه خود احساس تعهد و تکلیف کند و در امور مختلف آن مشارکت جوید، انتظارات جامعه را از خود پاسخ دهد و در مواقع بحرانی، سرنوشت جامعه و غلبه بر بحران برای او مهم باشد.

معرفی پرسشنامه هویت جمعی هزارجریبی و لهراسبی

این پرسشنامه در سال 1390 توسط هزارجریبی و لهراسبی ساخته شده است.

پرسشنامه هویت جمعی به سنجش سه نوع هویت جمعی فرد می پردازد:

  • هویت قومی:  هویت قومی بخشی از تعریف و پنداشت از خود است که از آگاهی و دانش افراد درباره عضویتشان در گروه یا گروه های اجتماعی ناشی می شود و با ملاحظات ارزشی و احساسی همراه است. گروه های قومی دسته هایی از مردم هستند که خود را از گروه های دیگر جامعه یا از جامعه بزرگتر به عنوان یک کل متمایز می کنند. که این تمایز سبب تقویت همبستگی درون گروها می شود.
  • هویت ملی: احساس همبستگی با اجتماع بزرگ ملی، آگاهی از آن و احساس وفاداری به آن و همچنین فداکاری در راه آن است. هویت ملی مجموعه از گرایش ها و نگرش های مثبت نسبت به عوامل عناصر و الگوهای هویت بخش و یکپارچه کننده در سطح یک کشور به عنوان یک واحد سیاسی است. بر اساس این تعریف،  هویت ملی به عنوان مفهومی مرکب و چند رکنی در نظر گرفته شده است که در سطح ذهنیت و رفتار یکایک شهروندان قابل بررسی و جست و جو است.
  • هویت فراملی: احساس تعلق و تعهد به جهان به عنوان یک کل است. هویت فراملی یا جهانی با فرایند جهانی شدن معنا می یابد، فرایندی که به جرات می توان گفت تمامی عرصه های زندگی انسانی را تحت تاثیر قرار داده است و به ایجاد یک تعهد جهانی نسبت به ارزش های مشترک و در نتیجه  دگرگونی های اطلاعاتی جهانی و آگاهی میان فرهنگی می انجامد.

این پرسشنامه دارای 30 سوال است و جواب هر سوال به صورت طیف لیکرت پنج درجه ای از خیلی کم تا خیلی زیاد می پردازد.

همچنین پرسشنامه هویت جمعی هزارجریبی و لهراسبی، دارای روایی و اعتبار و نمره گذاری می باشد.

دریافت رایگان پرسشنامه هویت جمعی هزارجریبی و لهراسبی