دانلود رایگان پرسشنامه هوش هیجانی بارآن (BAR-ON-EQ)

دانلود رایگان سوالات استخدامی بانک توسعه صادرات ایران با جواب
رایگان

دانلود پرسشنامه هوش هیجانی بارآن (BAR-ON-EQ) ارائه شده به صورت کامل و دقیق با فرمت word که قابلیت ویرایش و استفاده در پایان نامه های دانشجویی و تحقیقاتی، پژوهشی و ارزیابی را دارد و در اختیار شما قرار گرفته است.

تعداد سوالات:
90
تعداد صفحات:
25
تعداد مولفه:
15
نوع پرسشنامه:
لیکرت پنج درجه ای
روایی:
دارد
اعتبار:
دارد
هنجاریابی:
دارد
نمره گذاری:
دارد
نویسنده:
بار ان
سال ساخت:
1980
موارد استفاده:
پژوهش، ارزیابی
نوع فایل:
Word

هوش هیجانی EQ

نام دیگر این هوش، هوش عاطفی یا هوش احساسی اسات.

این هوش به شناخت و کنترل هیجان و احساسات می پردازد.

هوش هیجانی نوعی مهارت عاطفی است که تعیین می کند از احساسات و هیجان های خود چگونه به بهترین نحو استفاده کنیم و فکر را در مسیری درست به کار گیریم.

عوامل موثر در هوش هیجانی

  • شناخت عواطف شخصی
  • به کار بردن درست هیجان ها
  • برانگیختن خود
  • شناخت عواطف دیگران
  • حفظ ارتباط ها

معرفی هوش هیجانی بارآن (BAR-ON-EQ)

تدوین پرسشنامه هوش هیجانی بارآن توسط رون بارآن در سال 1980 آغاز شد.

این آزمون به بررسی میزان توانایی هوش هیجانی شما در 5 مولفه اصلی و 15 زیر مجموعه ی آن می پردازد.

5 مولفه ی اصلی هوش هیجانی بارآن عبارتند از:

  • بعد درون فردی: تمامی توانایی و مهارت های درونی فرد
  • بین فردی: به نوع و مهارت ارتباط فرد با دیگر افراد
  • استرس: نحوه مدیریت و کنترل استرس و برخورد با چالش ها
  • سازگاری: توانایی و مهارت سازش با دیگران
  • خلق عمومی: میزان و مهارت لذت از زندگی و نوع نگرش فرد به زندگی

و 15 زیر مجموعه ی هوش هیجانی بارآن عبارتند از:

همدلی، شادمانی، خودآگاهی هیجانی، حل مسئله و....

آزمون های زیادی در حیطه هوش هیجانی وجود دارند که هوش هیجانی کلی را می سنجند اما آزمون هوش هیجانی بارآن تمام مولفه های هوش هیجانی را می سنجد.

این پرسشنامه علاوه بر پایایی و روایی، دارای هنجار ایرانی نیز می باشد.

دریافت رایگان پرسشنامه هوش هیجانی بارآن (BAR-ON-EQ)