دانلود رایگان پرسشنامه عاطفه خودآگاه (TOSCA-2)

دانلود رایگان سوالات استخدامی بانک توسعه صادرات ایران با جواب
رایگان

دانلود پرسشنامه عاطفه خودآگاه (TOSCA-2) ارائه شده به صورت کامل و دقیق با فرمت word که قابلیت ویرایش و استفاده در پایان نامه های دانشجویی و تحقیقاتی، پژوهشی و ارزیابی را دارد و در اختیار شما قرار گرفته است.

تعداد سوالات:
16
تعداد صفحات:
4
نمره گذاری:
دارد
روایی:
دارد
اعتبار:
دارد
نویسنده:
جون پرایس تانگنی
سال ساخت:
2000
موارد استفاده:
پژوهش، ارزیابی
نوع فایل:
PDF

معرفی پرسشنامه عاطفه خودآگاه (TOSCA-2)

این پرسشنامه با هدف ارزیابی پاسخ های رفتاری و هیجانی افراد در موقعیت های عاطفی توسط جون پرایس تانگنی در سال 2000 تهیه شده است.

در این پرسشنامه 16 موقعیت روزمره آمده است و از این 16 سوال، 11 وضعیت اجتماعی مثبت و 5 وضعیت اجتماعی منفی ارزیابی می شود.

پرسشنامه عاطفه خودآگاه (TOSCA-2) دارای روایی و پایایی و نمره گذاری است.

می توان گفت که برای هر فردی به عنوان یک انسان اجتماعی که در ارتباط با جامعه و تعامل با اعضای جامعه است، پیش آمده که در موقعیت های مختلف اجتماعی قرار بگیرد و در این موقعیت های پاسخ ها و واکنش های رفتاری متفاوتی داشته باشد. برخی از این موقعیت ها ممکن است برای فرد ناخوشایند بوده باشد و در پی آن این فرد، ناراحت شده باشد و واکنش های هیجانی منفی از خود نشان داده باشد و در برخی موارد دیگر ممکن است فرد بسیار خوشحال شده باشد و واکنش او توامان با شادی باشد. در همین موقعیت های اجتماعی، برخی از پاسخ ها می تواند شامل احساس شرم و یا گناه هم باشد.

این موقعیت های اجتماعی و در پی آن وضعیت های عاطفی، ممکن است در هر مواقعی روی دهد؛ برای مثال، فردی را در نظر بگیرید که یک قرار ملاقات کاری بسیار مهم داشته است و او به علت ترافیک پیش بینی نشده و علی رغم اینکه زودتر از همیشه خانه را برای این ملاقات ترک کرده بود، به این قرار ملاقات کاری مهم دیر می رسد و نصف جلسه را از دست می دهد؛ در این صورت فرد می تواند واکنش های متفاوت عاطفی داشته باشد. این فرد می تواند ناراحتی قابل ملاحظه ای را تجربه کند و یا با خونسردی ادامه ی جلسه را پیگیری کند. و یا در موقعیت دیگر، فردی در مهمانی و در حین شستن ظروف ممکن است یکی از ظرف های میزبان را بشکند؛ در این صورت این فرد می تواند خود را فردی به اصطلاح دست و پا چلفتی بداند و یا ممکن است به خود بگوید این یک اتفاق است و ممکن است برای هرکسی پیش بیاید و در صدد جبران برآید.

فرد دیگر ممکن است در حین رانندگی باشد و به علت اینکه فکرش مشغول است، ناگهان ضربه ای به ماشین جلویی اش بزند، در این حالت این راننده ممکن است از خودش ناراحت شود که چرا در حین رانندگی حواس جمع نبوده و یا فکر کند مهارت خوبی در رانندگی کردن ندارد. در زندگی هر یک از ما بسیاری از این موقعیت ها روی می دهد و هرکدام از ما می توانیم در برخورد با این موقعیت ها واکنش های متفاوتی داشته باشیم. ارزیابی ما از این وضعیت های اجتماعی متفاوت می تواند مثبت و یا منفی باشد.

در صورتی که تمایل به ارزیابی واکنش و پاسخ های رفتاری و هیجانی درموقعیت های اجتماعی داشتید، می توانید از این پرسشنامه بهره بگیرید.

دریافت رایگان پرسشنامه عاطفه خودآگاه (TOSCA-2)