دانلود رایگان پرسشنامه اضطراب امتحان ابوالقاسمی (TAI)

دانلود رایگان سوالات استخدامی بانک توسعه صادرات ایران با جواب
رایگان

دانلود پرسشنامه اضطراب امتحان ابوالقاسمی (TAI) ارائه شده به صورت کامل و دقیق با فرمت word که قابلیت ویرایش و استفاده در پایان نامه های دانشجویی و تحقیقاتی، پژوهشی و ارزیابی را دارد و در اختیار شما قرار گرفته است.

تعداد سوالات:
25
تعداد صفحات:
9
مقیاس:
لیکرت پنج درجه ای
نمره گذاری:
دارد
روایی:
دارد
اعتبار:
دارد
نویسنده:
ابوالقاسمی
سال ساخت:
1375
موارد استفاده:
پژوهش، ارزیابی
نوع فایل:
Word

اضطراب امتحان

اضطراب امتحان شامل تجربیات و احساسات ناخوشایند عاطفی و نگرانی یا تشویق در موقعیت هایی است كه فرد احساس می كند عملكرد وی مورد ارزشیابی قرار می گیرد (واچلكا و كاتز، 2000). همچنین اضطراب امتحان به حالتی اشاره دارد كه فرد را درباره توانایی ماشین در انجام یك وظیفه دچار ترس می كند و پیامد آن كاهش توان مقابله با موقعیت هایی مانند موقعیت امتحان است (فتحی آشتیانی، 1381).

فردی را كه دچار اضطراب امتحان است را می توام به منزله ی فردی توصیف كرد كه مواد درسی را می داند، اما به شدت اضطراب و برانگیختگی وی مانع از ظهور معلوماتش در جلسه امتحان می گردد (فتحی آشتیانی،‌1381). عوامل متعددی از جمله سن،‌ جنس، توقعات والدین و اجتماع و محتویات مطالب مورد آزمون می تواند با اضطراب امتحان رابطه داشته باش دو در همین راستا مطالعات زیادی جهت درك ریشه جای این معضل صورت گرفته است.

پرسشنامه اضطراب امتحان ابوالقاسمی (TAI)

این پرسشنامه در سال 1375 توسط ابوالقاسمی ساخته شده است.

پرسشنامه اضطراب امتحان به سنجش میزان اضطراب فرد از امتحان می پردازد.

این پرسشنامه دارای 25 سوال است و جواب هر سوال به صورت طیف لیکرت پنج درجه ای از هرگز تا همیشه می باشد.

همچنین پرسشنامه اضطراب امتحان ابوالقاسمی دارای روایی و اعتبار و نمره گذاری می باشد.

دریافت رایگان پرسشنامه اضطراب امتحان ابوالقاسمی (TAI)