دانلود رایگان پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

دانلود رایگان سوالات استخدامی بانک توسعه صادرات ایران با جواب
رایگان

دانلود پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال ارائه شده به صورت کامل و دقیق با فرمت word که قابلیت ویرایش و استفاده در پایان نامه های دانشجویی و تحقیقاتی، پژوهشی و ارزیابی را دارد و در اختیار شما قرار گرفته است.

تعداد سوالات:
28
تعداد صفحات:
6
تعداد مولفه:
7
مقیاس:
نمره گذاری:
دارد
روایی:
دارد
اعتبار:
دارد
نویسنده:
ناهاپیت و گوشال
سال ساخت:
1998
موارد استفاده:
پژوهش، ارزیابی
نوع فایل:
Word

معرفی پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

این پرسشنامه در سال 1998 توسط ناهاپیت و گوشال ساخته شده است.

سرمایه های اجتماعی شامل: هفت بعد شبکه ها، اعتماد، همکاری، فهم متقابل، روابط، ارزش ها، تعهد می باشد که رد این پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفته اند.

پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال، دارای 28 سوال است و جواب هر سوال به صورت طیف لیکرت پنج درجه ای از خیلی موافقم تا خیلی مخالفم می باشد.

این پرسشنامه دارای نمره گذاری و روایی و اعتبار نیز می باشد.

دریافت رایگان پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال