دانلود رایگان پرسشنامه آشوب و شغل مديران

دانلود رایگان سوالات استخدامی بانک توسعه صادرات ایران با جواب
رایگان

دانلود پرسشنامه آشوب و شغل مديران ارائه شده به صورت کامل و دقیق با فرمت word که قابلیت ویرایش و استفاده در پایان نامه های دانشجویی و تحقیقاتی، پژوهشی و ارزیابی را دارد و در اختیار شما قرار گرفته است.

تعداد سوالات:
24
تعداد صفحات:
4
مقیاس:
لیکرت پنج درجه ای
نمره گذاری:
دارد
موارد استفاده:
پژوهش، ارزیابی
نوع فایل:
Word

معرفی پرسشنامه آشوب و شغل مديران

هدف از ساخت این پرسشنامه ارزیابی میزان تحمل پذيری فرد را برای مديريت در زمان های آشفته و درهم ريخته می باشد.

این پرسشنامه دارای 24 سوال است.

پرسشنامه آشوب و شغل مدیران تک مولفه ای است.

نظریه آشوب

در عرصه کسب و کار و مدیریت سازمان ها نظریات متفاوتی توسط پژوهشگران مطرح شده است؛ یکی از نظریاتی که مبنای ریاضی دارد و در حوزه مدیریت مورد توجه است، نظریه آشوب می باشد. نظریه آشوب به توضیح اتفاقاتی می پردازد که تصادفی می باشند.

مهم ترین مسئله ای که در نظریه آشوب مطرح می شود، آن است که حتی پشت بی نظمی ها هم نظم وجود دارد و در ظاهر بی نظمی ها نظم نهفته است. نظریه آشوب را باید جز نظریه های پیچیده تلقی کرد که به توصیف وقایع آشوبناک، درهم و تصادفی می پردازد.

نظریه آشوب را در بازارهای مالی و سیستم های آب و هوایی به کار می برند. نظریه آشوب دارای چند ویژگی مهم است؛ اثر پروانه ای، خود سازماندهی یا سازگاری پویا، خاصیت هولوگرافی یا خود مانایی و جاذبه های عجیب از مهم ترین ویژگی های نظریه آشوب می باشد.

در خود سازماندهی یا همان سازگاری پویا به اهمیت خلاقیت اشاره می شود؛ خلاقیت مولفه مهم سازمانی است که می تواند به سازمان در سازگاری با تغییرات کمک کند و سیستم را به تعادل برساند. این ویژگی در سازمان اشاره به تعامل اعضای سازمان با یکدیگر و مستقل از یکدیگر دارد.

خودمانایی در سازمان اشاره به شباهت میان اجزا در سازمان دارد؛ بر اساس این ویژگی هر جزئی خاصیت کل را داشته و مانند آن عمل می کند، در هر سازمانی توانایی یادگیری وجود دارد و سازمان ها حتی در صورت حذف برخی بخش ها می توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

ویژگی جاذبه های عجیب به غیر خطی بودن روابط میان پدیده ها و تعاملی که پدیده ها با یکدیگر دارد، اشاره می کند. جاذبه های عجیب نقطه ای و دوره ای نیستند.

اما اثر پروانه ای؛ اثر پروانه ای را می توان قانونی تعریف کرد که اشاره به این موضوع دارد که حتی کوچک ترین و کم اهمیت ترین کارهایی که ما انجام می دهیم می تواند تاثیر بزرگی بر زندگی خودمان یا دیگران داشته باشد. تاثیری که شاید در ابتدا خودمان متوجه آن نشویم .
در خصوص اثر پروانه ای یک مثال مهم مطرح شده است؛ بال زدن یک پروانه در یک نقطه از زمین می تواند در دیگر جای زمین طوفان ایجاد کند و این مسئله اشاره به تاثیر اعمال ما دارد.

در صورتی که تمایل به ارزیابی متغیر میزان تحمل پذيری فرد را برای مديريت در زمان های آشفته و درهم ريخته داشته باشید، می توانید از پرسشنامه ای که توسط این محقق ساخته شده است، استفاده کنید.

دریافت رایگان پرسشنامه آشوب و شغل مديران