دانلود رایگان پرسشنامه عملکرد تحصیلی درتاج

دانلود رایگان سوالات استخدامی بانک توسعه صادرات ایران با جواب
رایگان

دانلود پرسشنامه عملکرد تحصیلی درتاج ارائه شده به صورت کامل و دقیق با فرمت word که قابلیت ویرایش و استفاده در پایان نامه های دانشجویی و تحقیقاتی، پژوهشی و ارزیابی را دارد و در اختیار شما قرار گرفته است.

تعداد سوالات:
48
تعداد صفحات:
14
نمره گذاری:
دارد
روایی:
دارد
اعتبار:
دارد
نویسنده:
فریبرز درتاج
سال ساخت:
1383
موارد استفاده:
پژوهش، ارزیابی
نوع فایل:
Word

پرسشنامه پرسشنامه عملکرد تحصیلی درتاج

این پرسشنامه مبتنی بر پژوهش های فام و تیلور در سال 1991 توسط درتاج در سال 1383 ساخته شده است.

هدف از ساخت این پرسشنامه ارزیابی عملکرد تحصیلی دانش آموزان است.

این پرسشنامه دارای ۴۸ سؤال و ۵ مقیاس:

  • خودکارآمدی
  • تأثیرات هیجانی
  • برنامه ریزی
  • فقدان کنترل پیامد
  • انگیزش می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه عملکرد تحصیلی درتاج تایید شده است.

اصولا زمانی که صحبت از تحصیل و پیشرفت تحصیلی به میان می آید، عملکرد دانش آموز یا دانشجو مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. آنچه زمینه را برای پیشرفت فرد در زمینه تحصیلی فراهم می کند، میزان تلاش و پشتکار فرد و عملکرد تحصیلی اش می باشد. عملکرد تحصیلی به عنوان یک متغیر مهم در پژوهش های علوم تربیتی مورد بررسی قرار گرفته است. تاثیر عملکرد فرد بر میزان موفقیت تحصیلی بارها ارزیابی شده است و عوامل تاثیر گذار بر عملکرد منفی و مثبت مورد سنجش قرار گرفته است. از جمله افرادی که بر روی این متغیر تحقیقاتی انجام داده اند، فام و همکارش تیلور می باشد.

عملکرد تحصیلی به چه معناست؟

مشخصا عملکرد تحصیلی ارتباط مستقیمی با میزان تلاش فرد در حوزه علم و دانش و تحصیلات علمی و آکادمیک دارد. با نگاهی به نظرات فام و تیلور می توانیم بگوییم عملکرد تحصیلی، نتیجه و حاصل تلاش فرد در رابطه با هرگونه فعالیت های رسمی در حیطه آموزش است. هر کوشش و تلاشی که فرد برای آموزش و یادگیری انجام دهد با عملکرد تحصیلی در رابطه است.

چه عواملی بر عملکرد تحصیلی تاثیر می گذارد؟

اگر بخواهیم عملکرد تحصیلی را به عنوان یک متغیر وابسته در نظر بگیریم، می توانیم بگوییم این متغیر از عوامل مختلفی تاثیر می گیرد. یکی از عوامل تاثیر گذار بر آن، میزان تلاش و کوشش است. هرچه تلاش و کوشش فرد برای یادگیری بیشتر باشد، عملکرد تحصیلی ارتقا پیدا خواهد کرد. همچنین میزان اراده فرد بر عملکرد تحصیلی تاثیر می گذارد؛ اینکه یک دانش آموز چقدر برای یادگیری و کسب علم مصمم است بر عملکرد تحصیلی اش تاثیر می گذارد. از دیگر عوامل مهم، انگیزه برای یادگیری و آموزش، اشتیاق به تحصیل و.. است.

به غیر از عوامل درونی، عوامل بیرونی هم بر میزان عملکرد تحصیلی تاثیر می گذارد. یک نمونه عامل بیرونی مهم، معلم و محیط آموزشی می باشد. معلمان با راهنمایی و دلسوزی های خود می توانند دانش آموزان را به سمت کسب علم سوق بدهد و با کمک و راهنمایی نقش ویژه ای در افزایش عملکرد تحصیلی آن ها داشته باشد.

مولفه های مرتبط با عملکرد تحصیلی کدام است؟

بنابر تحقیقات صورت گرفته، میزان خودکارآمدی، تاثیرات هیجانی، برنامه ریزی، میزان انگیزش و فقدان کنترل پیامد با عملکرد تحصیلی در ارتباط است. درتاج با بهره گیری از تحقیقات و پرسشنامه ای که توسط فام و تیلور انجام شده است، یک پرسشنامه طراحی کرده است و در جامعه ایرانی آن را اعتباریابی کرده است. اگر تمایل به ارزیابی متغیر عملکرد تحصیلی داشتید، می توانید از پرسشنامه عملکرد تحصیلی درتاج استفاده کنید.

دریافت رایگان پرسشنامه عملکرد تحصیلی درتاج