دانلود رایگان پرسشنامه انگیزه های ورزش (EMI-2)

دانلود رایگان سوالات استخدامی بانک توسعه صادرات ایران با جواب
رایگان

دانلود پرسشنامه انگیزه های ورزش (EMI-2) ارائه شده به صورت کامل و دقیق با فرمت word که قابلیت ویرایش و استفاده در پایان نامه های دانشجویی و تحقیقاتی، پژوهشی و ارزیابی را دارد و در اختیار شما قرار گرفته است.

تعداد سوالات:
51
تعداد صفحات:
15
تعداد مولفه:
14
مقیاس:
لیکرت چهار درجه ای
نمره گذاری:
دارد
روایی:
دارد
اعتبار:
دارد
نویسنده:
مارکلند و اینگلدو
سال ساخت:
1997
موارد استفاده:
پژوهش، ارزیابی
نوع فایل:
Word

معرفی پرسشنامه انگیزه های ورزش (EMI-2)

این پرسشنامه توسط مارکلند و هاردی در سال 1993 ساخته شد و در سال 1997 توسط مارکلند و اینگلدو بازبینی و اصلاح شد.

هدف از ساخت این پرسشنامه ارزیابی انگیزه های ورزش می باشد.

این پرسشنامه دارای 51 سوال و 14 خرده مقیاس می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه انگیزه های ورزش (EMI-2) تایید شده است.

انگیزه های ورزشی

انگیزه یک ویژگی روان شناختی مهم است که می تواند بر عملکرد افراد تاثیر مثبت بگذارد؛ در واقع انگیزه همچون یک موتور محرک قوی افراد را به سمت شروع یک فعالیت و ادامه و به پایان رساندن آن فعالیت سوق می دهد؛ زمانی که انگیزه وجود داشته باشد، سطح عملکرد فرد بالاتر از حد معمول خواهد بود.

انگیزه را می توان عوامل درونی تعریف کرد که بر رفتار شخص تاثیر می گذارد و او را برای انجام فعالیت تحریک می کند. انگیزه بر هماهنگی بیشتر امور تاثیر می گذارد. انگیزه می تواند از عوامل مختلف تاثیر بپذیرد. گاه افراد برای انجام یک فعالیت انگیزه های چندگانه دارند و انگیزه های متفاوت باعث می شود که فرد کاری را انجام دهد.

یکی از مباحث مرتبط با انگیزه که در علوم تربیت بدنی و روان شناسی مورد بررسی قرار گرفته است، انگیزه ورزش است. گفته می شود، انگیزه ورزش تاثیر به سزایی در پیشرفت و موفقیت ورزشکار دارد و یک پیش بین قوی برای موفقیت در رویدادهای ورزشی است.

فردریک و رایان جز افرادی بودند که انگیزه های ورزشی را مورد مطالعه قرار دادند؛ از نظر این محققان، انگیزه ورزشی میزان علاقه، شایستگی، لذت و انگیزه های بدنی ورزشکار می باشد. پس از این دو محقق، پژوهشگرانی چون مارکلند و هاردی به بررسی انگیزه ورزشی ورزشکار در فعالیت های ورزشی پرداختند و بحث و مطالعه در زمینه این سازه روانی را گسترش دادند.

در این پرسشنامه انگیزه ورزشی ورزشکار بر مبنای نظریه خود تعیین کنندگی که توسط دسی و رایان مطرح شده است، بررسی می شود. بنابر آنچه در این نظریه آمده است، انسان به طور ذاتی برای رسیدن به سطوح بالاتر موفقیت و پیشرفت دارای انگیزه و اشتیاق است و تلاش برای رشد و رسیدن به کمال در ذات و نهاد انسان وجود دارد.

در این نظریه بر انگیزه های درونی تاکید زیادی می شود. نیاز به شایستگی، نیاز به استقلال عمل و نیاز به ارتباط سه نیاز مهم روان شناختی و بنیادین انسان بوده که در این نظریه به آن توجه شده است.

انگیزه های ورزشکاران در این پرسشنامه بر اساس 14 خرده مقیاس زیر مورد ارزیابی قرار می گیرد:

مدیریت استرس، کنترل وزن، تفریح، تایید اجتماعی، لذت، چالش، ظاهر، رشد فردی، پیوند جویی، پیشگیری از بیماری، رقابت، قدرت و چابکی، توانایی فیزیکی و اجبار پزشکی.

در صورتی که تمایل به ارزیابی انگیزه های ورزشی بر اساس مولفه های ذکر شده داشته باشید، می توانید از این پرسشنامه استاندارد و معتبر استفاده کنید.

دریافت رایگان پرسشنامه انگیزه های ورزش (EMI-2)