دانلود رایگان پرسشنامه بازخورد 360

دانلود رایگان سوالات استخدامی بانک توسعه صادرات ایران با جواب
رایگان

دانلود پرسشنامه بازخورد 360 ارائه شده به صورت کامل و دقیق با فرمت word که قابلیت ویرایش و استفاده در پایان نامه های دانشجویی و تحقیقاتی، پژوهشی و ارزیابی را دارد و در اختیار شما قرار گرفته است.

تعداد سوالات:
10
تعداد صفحات:
7
تعداد مولفه:
2
مقیاس:
لیکرت سه درجه ای
نمره گذاری:
دارد
روایی:
دارد
اعتبار:
دارد
مقاله:
دارد
موارد استفاده:
پژوهش، ارزیابی
نوع فایل:
Word

معرفی پرسشنامه بازخورد 360

این پرسشنامه به قصد ارزیابی بازخورد 360 درجه کارکنان ساخته شده است.

پرسشنامه بازخورد 360 در دو بخش ساخته شده است. بخش اول دارای 4 سوال و بخش دوم دارای 6 سوال است و به طور کلی 10 سوال دارد.

مقیاس این پرسشنامه بر اساس لیکرت سه درجه ای بوده و گزینه ها شامل، موافقم، نه موافقم و نه مخالفم و مخالفم می باشد.

این پرسشنامه دارای روایی خوب بوده و پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 98/0 گزارش شده است.

یک فایل مقاله نیز ضمیمه این پرسشنامه شده است.

همچنین پرسشنامه بازخورد 360 دارای نمره گذاری است.

کارمندان درون یک سازمان با توجه به مسئولیت و وظایفی که بر عهده دارند، به کار در سازمان ها مشغول می باشند. نحوه فعالیت و کاری که کارمندان در درون سازمان انجام می دهند، باید مورد بررسی و ارزیابی مدیران و ناظران درون سازمان قرار بگید. در واقع نظارت بر کار کارمندان لازم و ضروری به نظر می رسد. در جریان همین نظارت ها و ارزیابی هایی که از کارمندان انجام می شود، نحوه کار آنان به صورت دقیق بررسی شده و اگر مشکلی در کار آن ها وجود داشته باشد، پیدا شده و به آنان گوشزد می شود. بنابراین، علاوه بر ارزیابی و نظرات بر کار کارکنان و کارمندان دادن بازخورد به آنان لازم به نظر می رسد.

توجه داشته باشید که این انعکاس نظرات و دادن بازخورد هم باید بر اساس اصول و درست و منطقی صورت بگیرد و عاری از هرگونه قرض ورزی و تعمد باشد؛ چرا که در این صورت بازخورد که به فرد داده می شود، موثر و کارا نبوده و اصلاحاتی هم در کار کارکنان صورت نمیگیرد.

بازخورد 360 درجه

بیان نظرات و به عبارت دیگر دادن بازخورد به کارمندان می تواند از طرق مختلفی صورت بگیرد. روشی که برای بازخورد دادن استفاده می شود، جدا از اینکه چه روشی می باشد، باید درست و منطقی باشد.

یکی از روش هایی که ناظران و مدیران درون یک سازمان برای دادن بازخورد به کارمندان خود استفاده می کنند، بازخورد 360 درجه می باشد. ابزاری که برای بازخورد 360 درجه استفاده می شود، به نوعی خود ارزیابی می باشد. در این بازخورد، کارمندان از مدیران و سرپرستان و چهار تا هشت نفر از کارمندان هم سطح خود، کارمندان و مشتریان دیگر بازخورد هایی دریافت می کنند. در جریان گرفتن این بازخورد، باید نهایت دقت به عمل بیاید؛ چرا که در جریان این بازخورد، ممکن است فرآیند بازخورد به درستی صورت نگیرد.

اینکه فرد با چه معیاری سنجیده شود و این معیار ها درست و منطقی باشند یا نه، حائز اهمیت بسیار است. بازخورد 360 درجه باید بستری برای رشد فردی کارمندان در محیط کاری خود به وجود بیاورد و موجب ارتقای حس کارآمدی در افراد شود. در صورتی که فرد با بازخوردی که از سوی مدیران میگیرد، مشکلی دارد و یا آن را درست و غیر منطقی می داند، می تواند در مورد پیامد های این بازخورد با مدیران صحبت کرده  از نقطه تظرات آنان اگاه شود.

در صورت تمایل می توانید از این پرسشنامه بهره گرفته و بازخورد 360 درجه را مورد ارزیابی قرار دهید.

دریافت رایگان پرسشنامه بازخورد 360