دانلود رایگان سنجش نگرش با روش لیکرت

دانلود رایگان سوالات استخدامی بانک توسعه صادرات ایران با جواب
رایگان

دانلود سنجش نگرش با روش لیکرت ارائه شده به صورت کامل و دقیق با فرمت word که قابلیت ویرایش و استفاده در پایان نامه های دانشجویی و تحقیقاتی، پژوهشی و ارزیابی را دارد و در اختیار شما قرار گرفته است.

تعداد سوالات:
20
تعداد صفحات:
3
مقیاس:
لیکرت پنج درجه ای
نمره گذاری:
دارد
روایی:
دارد
اعتبار:
دارد
نویسنده:
خمزه گنجی و همکاران
سال ساخت:
1391
موارد استفاده:
پژوهش، ارزیابی
نوع فایل:
Word

معرفی سنجش نگرش با روش لیکرت

این پرسشنامه توسط حمزه گنجی و همکاران ساخته شده است.

هدف از ساخت این پرسشنامه ارزیابی نگرش شغلی با روش لیکرت می باشد.

این پرسشنامه دارای 20 سوال است.

روایی و پایایی پرسشنامه نگرش شغلی با روش لیکرت تایید شده است.

نگرش شغلی

یکی از موضوعاتی که همواره برای پژوهشگران حوزه کسب و کار جالب توجه بوده است و ذهن آن ها را به خود مشغول کرده است، عواملی است که می تواند بر میزان موفقیت و پیشرفت کارمندان و سازمان ها تاثیر بگذارد. بالطبع پس از بررسی ها و تحقیقات مختلف، عوامل تاثیرگذار مختلفی معرفی شده است که یکی از آن ها نگرش شغلی است.

نگرش شغلی از آن جهت که تاثیر مستقیمی بر رفتار و افکار کارمندان دارد، بر میزان موفقیت و پیشرفت آن ها تاثیر می گذارد. هر فردی دارای مجموعه نگرش های مختلفی در مورد موضوعات مختلف است. یک فرد به عنوان یک کارمند یا شخصی که اداره کننده یک کسب و کار است، صاحب نگرش شغلی می باشد که این نگرش می تواند مثبت یا منفی باشد.
هرچه نگرش شغلی فرد مثبت تر باشد، عملکرد شغلی فرد بهتر می شود و میزان رضایت او از شغلش بیشتر می شود. موارد بسیاری می تواند بر نگرش افراد تاثیر بگذارد و نگرش آن ها را تغییر دهد.

یکی از راه هایی که می توان به وسیله آن نگرش شغلی را ارزیابی کرد، طیف لیکرت است. از طیف لیکرت می توان برای ارزیابی و اندازه گیری دیدگاه، احساسات، قضاوت، نگرش و موضوعات قابل مشاهده و حتی غیر قابل مشاهده استفاده کرد. از طیف لیکرت در ارزیابی بسیاری از متغیرهای روان شناختی استفاده می شود.

سوالات و گزینه ها بر اساس طیف لیکرت می توانند متفاوت طراحی شوند. مثلا فروشنده ای را در نظر بگیرید که محصول جدیدی را وارد بازار کرده است و تمایل به ارزیابی نگرش مشتریان خود نسبت به این محصول دارد؛ او به جهت ارزیابی نگرش و نظر سنجی چهار گزینه راضی، ناراضی، خیلی راضی و نسبتا ناراضی را بر اساس یک طیف لیکرت چهار گزینه ای در نظر سنجی خود می آورد.

در سازمان ها و محل کار هم همین گونه است؛ مدیران و سرپرستان به جهت ارزیابی نگرش شغلی کارمندان می توانند از یک پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت استفاده کنند و دیدگاه کارمندان و منابع انسانی را اندازه گیری کنند. گزینه های طیف لیکرت هر چیزی می تواند باشد؛ مثلا موافقم، کاملا موافقم، نه موافقم و نه مخالفم، مخالفم و کاملا مخالفم یک طیف لیکرت است.

در صورتی که تمایل به ارزیابی متغیر، ارزیابی نگرش شغلی با روش لیکرت داشته باشید، می توانید از این پرسشنامه استاندارد و معتبر که توسط این محقق ساخته شده است، استفاده کنید و به اطلاعات خوبی در این زمینه دست پیدا کنید.

دریافت رایگان سنجش نگرش با روش لیکرت