دانلود رایگان پرسشنامه سنجش رشد روانی اریکسون

دانلود رایگان سوالات استخدامی بانک توسعه صادرات ایران با جواب
رایگان

دانلود پرسشنامه سنجش رشد روانی اریکسون ارائه شده به صورت کامل و دقیق با فرمت word که قابلیت ویرایش و استفاده در پایان نامه های دانشجویی و تحقیقاتی، پژوهشی و ارزیابی را دارد و در اختیار شما قرار گرفته است.

تعداد سوالات:
12
تعداد صفحات:
2
مقیاس:
لیکرت هفت درجه ای
نمره گذاری:
دارد
موارد استفاده:
پژوهش، ارزیابی
نوع فایل:
Word

معرفی پرسشنامه سنجش رشد روانی اریکسون

سوالات این پرسشنامه از مقیاس کنستانتینو پل در سال 1969 اقتباس شده است.

هدف از ساخت این پرسشنامه بررسی رشد روانی در مراحل:

 • نهفتگی
 • بلوغ و نوجوانی
 • اوایل بزرگسالی

بر اساس نظریه اریکسون می باشد.

پرسشنامه سنجش رشد روانی اریکسون دارای 12 سوال و بر اساس مقیاس لیکرت هفت درجه ای بوده و دارای نمره گذاری می باشد.

روانشناسی و رشد

در مباحث روانشناسی و به خصوص در مباحث مربوط به رشد و تحول، نظریه های رشدی مختلفی مطرح شده است. روان شناسان به نام و تاثیر گذاری بر حوزه رشد و تحول وجود دارند که با ارائه نظربه های خود توانسته اند تاثیر بزرگی را بر این رشته از روانشناسی بگذارند. روان شناسانی همچون پیاژه، فروید و اریکسون از جمله روان شناسانی بودند که نظریاتی را در مورد رشد انسان مطرح کردند.

اریکسون و رشد

اریک اریکسون نظریه ی خود را در قالب نظریه ی رشد روانی اجتماعی مطرح کرده است. او بر این باور بود که رشد فرآیندی است مرحله ای و تا پایان عمر نیز ادامه خواهد داشت. در واقع اریکسون باور داشت که شخصیت افراد طی مراحل مختلف رشدی، رشد می کند و کامل می شود. این باور اریکسون با باوری که فروید، پدر روانکاوی داشت، همسو و هم جهت بود. اما وجه تمایزی که نظریه او با نظریه فروید و پیاژه داشت، توجه به تاثیر اجتماع و عاطفه در مراحل رشدی افراد بود.

اریکسون رشد را منحصر به دوره کودکی و نوجوان نمی داند و معتقد است رشد تا بعد از بلوغ هم ادامه دارد. به عقیده او هر فردی باید از هر مرحله رشدی به خوبی عبور کند و با بحران های آن مرحله رشدی رو به رو شود و این بحران ها را به خوبی پشت سر بگذارد. پیش شرطی که برای موفقیت و طی کردن یک مرحله ذکر می شود، همان عبور از بحران ها و طی شدن تمام مراحل رشدی است.

مراحل رشد روانی اجتماعی اریکسون

اریکسون در نظریه خود به طور کلی 8 مرحله را برای رشد در نظر گرفته است:

 1. نخستین مرحله ای که اریکسون در نظریه خود بیان کرده مربوط به دوره نوزادی و از تولد تا یک سالگی می باشد.
 2. مرحله دوم با آغاز کودکی شروع می شود و از یک سالگی فرد تا سه سالگی را در بر می گیرد.
 3. مرحله بعدی دوره سه تا پنج سالگی را شامل می شود.
 4. مرحله چهارم دوره سنی شش تا یازده سالگی را شامل می شد.
 5. مرحله پنجم مربوط به دوران نوجوانی و پایان آن است.
 6. پس از اتمام مراحل کودکی و نوجوانی، مرحله ششم مربوط به دوره ی بزرگسالی
 7. مرحله هفتم دوره میانسالی شده
 8. مرحله هشتم که مرحله آخر است مربوط به دوره سالمندی و رکود و مرگ است.

این پرسشنامه بر اساس نظریه ی رشد روانی اجتماعی اریکسون ساخته شده است؛ در صورت تمایل می توانید از این پرسشنامه استفاده کنید.

دریافت رایگان پرسشنامه سنجش رشد روانی اریکسون