دانلود رایگان پرسشنامه استاندارد دلبستگی به مکان

دانلود رایگان سوالات استخدامی بانک توسعه صادرات ایران با جواب
رایگان

دانلود پرسشنامه استاندارد دلبستگی به مکان ارائه شده به صورت کامل و دقیق با فرمت word که قابلیت ویرایش و استفاده در پایان نامه های دانشجویی و تحقیقاتی، پژوهشی و ارزیابی را دارد و در اختیار شما قرار گرفته است.

تعداد سوالات:
22
تعداد صفحات:
8
تعداد مولفه:
4
مقیاس:
لیکرت پنج درجه ای
نمره گذاری:
دارد
روایی:
دارد
اعتبار:
دارد
نویسنده:
صفارینیا
سال ساخت:
1390
موارد استفاده:
پژوهش، ارزیابی
نوع فایل:
Word

دلبستگی به مکان چیست؟

دلبستگی به مکان، نقطه تلاقی عناصر کالبدی، فعالیت ها و مفاهیم ذهنی نسبت به مکان است. این حس دلبستگی موجب تبدیل فضا به مکانی با ویژگی های حسی و رفتاری خاص برای افراد میشود.

پرسشنامه استاندارد دلبستگی به مکان

این پرسشنامه در سال 1390 توسط صفارینیا، بر اساس نظریه لو و آلتمن (1992) و مطالعات تجربی جورجنسن و استدمن (2001) و کیل، موون و تارانت (2004) ساخته شده است.

 

این پرسشنامه دارای 22 سوال است که جواب هر سوال به صورت طیف لیکرت پنج درجه ای از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم می باشد.

پرسشنامه دلبستگی به مکان به سنجش میزان دلبستگی افراد به یک محیط در مولفه های زیر می پردازد:

  • هویت مکان (سوال 4-1)
  • دلبستگی عاطفی (سوال 14-5)
  • دلسبتگی مکان (سوال 18-15)
  • پیوند اجتماعی (سوال 19-22)

همچنین این پرسشنامه دارای روایی و اعتبار است.

دریافت رایگان پرسشنامه استاندارد دلبستگی به مکان