دانلود رایگان پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت

دانلود رایگان سوالات استخدامی بانک توسعه صادرات ایران با جواب
رایگان

دانلود پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت ارائه شده به صورت کامل و دقیق با فرمت word که قابلیت ویرایش و استفاده در پایان نامه های دانشجویی و تحقیقاتی، پژوهشی و ارزیابی را دارد و در اختیار شما قرار گرفته است.

تعداد سوالات:
42
تعداد صفحات:
10
تعداد مولفه:
7
مقیاس:
لیکرت پنج درجه ای
نمره گذاری:
دارد
روایی:
دارد
اعتبار:
دارد
مقاله:
دارد
نویسنده:
هرسی و گلداسمیت
سال ساخت:
1980
موارد استفاده:
پژوهش، ارزیابی
نوع فایل:
Word

عملکرد سازمانی

عملکرد سازمانی پدیده ای پیچیده است که شاید ساده ترین تعبیر برای آن را بتوان مجموعه فعالیت های معطوف به دستیابی بر اهداف سازمانی دانست. از اینرو عملکرد سازمانی به این موضوع مربوط می شود که یک سازمان چه مقدار به اهداف خود رسیده است. (سنفورد، 2009)

معرفی پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت

این پرسشنامه توسط هرسی و گلداسمیت در سال 1980 ساخته شده است.

پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت به سنجش عملکرد سازمانی در مولفه های زیر می پردازد:

  • توانایی (گویه های 1-2-3-20)
  • وضوح (گویه های 4-5-6-7-8-38-39)
  • کمک (گویه های 9-11-12-13-15)
  • مشوق (گویه های 16-18-19-21-22-25)
  • ارزیابی (گویه های 23-30-31-32-33-34-35-36-37)
  • اعتبار (گویه های 17-24-26-27-28-29)
  • محیط (گویه های 10-14-40-41-42)

این پرسشنامه دارای 42 سوال است و جواب هر سوال به صورت طیف لیکرت پنج درجه ای از خیلی کم تا خیلی زیاد می باشد.

همچنین پرسشنامه عملکرد سازمانی دارای نمره گذاری، روایی و اعتبار نیز است.

یک مقاله نیز ضمیمه این پرسشنامه شده است.

دریافت رایگان پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت